NYAHOTEC
地形パーツ01
地形パーツ01

 更新日

2021-03-14

 バージョン

1.0

 動作環境

RailSim2 -k-build 推奨

 カテゴリ

施設プラグイン

 タグ

自然

 ファイル名

nya_SurfaceParts01.zip

 ファイルサイズ

1,809 KB

 MD5ハッシュ

 既知の不具合

純正版ではテクスチャ【A】系のスイッチは動作しません

PIID一覧
 • PluginType
  • PluginType, PluginID, PluginName
 • Struct
  • Struct, nya_SurfaceParts01, [自然]地形パーツ01
JSON
展開
[
  {
    "PluginType": "Struct",
    "PluginID": "nya_SurfaceParts01",
    "PluginName": "[自然]地形パーツ01",
    "PluginAuthor": "NyahoTaro"
  }
]

【施設プラグイン】地形パーツ01 https://www.nyahotec.net/download/rs-struct/nya_SurfaceParts01.html

via IPv4